Arkitekt & Projekt i Värmdö AB - Andreas Engberg Arkitekt SAR/MSA
Er partner för skisser, förslag och ritningar!

Vi är det lokala arkitektkontoret på Värmdö med kontor i Gula Byggningen i Gustavsbergs Hamn. Tillsammans med våra kunder börjar vi med att söka svaren på tre viktiga frågor:

- vad vill vi göra?
- vad får vi göra?
- vad har vi råd att göra?

De svar vi tillsammans jobbar fram utgör sedan ramarna för vårt uppdrag som arkitekter. Idéer, skissförslag och ritningar prövas mot ramarna och vi arbetar lugnt och metodiskt fram de handlingar som krävs för såväl bygglov som bygghandlingar för just Er ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnadsprojekt.

Arkitekt & Projekt levererar lösningar med stor känslighet och hög kvalitet.

Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA
Kontrollansvarig enl PBL
+46 (0) 73 930 39 11 info@arkoproj.se

Vill Du boka in ett kreativt hembesök där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för er fastighet - utifrån vårt beprövade koncept?

Besök vår nya hemsida Bygginspiratören för tidsbokning och en mer detaljerad beskrivning!

Behöver du ett förslag till kontrollplan för en bygglovsåtgärd eller bygganmälan utan krav på certifierad kontrollansvarig?

Besök gärna vår nya webbtjänst för enkla kontrollplaner - Kontrollplan Direkt!